Användningsområden för perforerad plåt

Perforerad plåt kan användas till en mängd olika saker såsom golvsilar, väggbeklädnader, ventilationsdetaljer, möbler, lagerhyllor, högtalargaller och papperskorgar ämnade för utomhusbruk. Det finns också en stor andel användningsområden för denna typ av plåt inom industrin, och processindustrin har till exempel ett stort behov av plåt för att filtrera, sila och sortera. Inom byggbranschen används ofta perforerad plåt för både funktion och design på till exempel fasader, balkongräcken, innerväggar och inom ventilation.

Plåtens perforeringsmöjligheter

Perforerad plåt finns i många olika utföranden med olika perforeringsmönster som kan kombineras med olika tjocklek på plåten. Detta tillsammans med olika materialalternativ och format gör att perforerad plåt kan se ut och fungera nästan lite hur som helst, och det är ofta funktionen och designen som avgör plåtens tjocklek, storlek och perforeringsmönster. Ofta är det bara fantasin som sätter gränser för hur denna typ av material utformas och används, och många firmor har möjlighet att specialanpassa plåten efter kunden önskemål.

Egenskaper hos perforerad plåt

Perforerad plåt karaktäriseras av att små bitar har avlägsnats från metallplattan så att små hål har bildats, och även hålen kan variera i storlek och utformning beroende på hur slutprodukten ska se ut och användas. Perforerad plåt görs oftast av rostfritt stål, syrafast stål, förzinkat stål och aluminium, och har ofta bra hållbarhet i förhållande till sin ofta låga vikt. Vid beställning av perforerad plåt är det bra att verifiera hur resistent materialet är mot korrosion, det vill säga hur lätt det har att rosta.

Plåt som har perforerats är ofta relativt lätt att forma och manipulera, vilket gör användningsmöjligheterna många och varierande. Plåten är lätt att montera på väggar och pelare, eller att använda på vertikala eller horisontella skenor av olika slag. Just lättheten hos materialet, samt dess böjbarhet och otaliga designmöjligheter är en stor anledning till att perforerad plåt används så mycket inom så många olika områden idag.