Avloppsrenovering

Avloppsrenovering är idag ett vanligt förekommande alternativ till att byta ut hela avloppssystemet – något som kan bli både kostsamt och omständligt. Detta kan vara nödvändigt om rören i t.ex. ditt badrum är gamla och när stamspolning m.m. inte längre får den önskade effekten. Här nedan presenteras några metoder:

Lining

Det är ett relativt litet ingrepp som bygger på att rören invändigt förses med ett glasfiber-/plastmaterial. Metoden kallas även strumpa/foderteknik. Först rengörs rörsystemet, därefter införs en “strumpa” indränkt i plast. Konstruktionen får därefter härda under tryck. Härdningstiden varierar mellan två timmar och några dygn beroende på teknik och material.

Coating

Det innebär att invändig beläggning appliceras genom att spraya på den via ett munstycke. Även rör med små diametrar kan renoveras på detta sätt.

Sliplining

Det innebär att ett rör med mindre diameter förs in i det rör man önskar renovera. Detta mindre rör är gjort av polyeten eller glasfiberarmerad plast. En konsekvens av denna metod är att rörvolymen minskar.

Formpassade rör tillämpas genom att ett mjukt rör förs in i en U-form i det ursprungliga röret. Därefter upphettas det med ånga varpå det expanderar och fastnar på det gamla rörets väggar. Även här minskar volymen men ledningsförmågan kan ändå öka tack vare att det nya innerröret har en slätare yta. Metoden används för såväl vatten- som avloppsledningar.

Stor vikt ligger på val av material

Materialet är en viktig faktor vid avloppsrenovering, eftersom det skall tåla de termiska fluktuationer som orsakas av de omväxlande varma och kalla vätskor som spolas ned. Moderna avloppssystem har så kallade expansionsanordningar som parerar för de rörelser dessa temperaturfluktuationer orsakar.

Mjuka material är lämpliga inne i fastigheter då de är flexibla och fångar upp systemets rörelser. Hårda material lämpar sig bäst under marken då de står emot externt tryck från exempelvis rötter. Ett nytt, miljövänligare material för lining har nyligen utvecklats; det består av en kiselbeläggning men är än så länge dyrare och har längre härdningstid än de traditionellt använda. Det har dock en fördel i att vara självhärdande.