Dränering

En av de vanligaste orsakerna till att källarens avlopp blir blockerat är att man inte installerat rätt dräneringssystem för huset. Den viktigaste komponenten i ett adekvat källardränering är en sumppump. Det finns många olika modeller på marknaden, och de flesta husägare bör kunna hitta en för att matcha behoven i deras källare. Inte alla källarpumpar skapas lika. Vissa modeller är mycket större än andra, och de måste installeras av en firma.

Dräneringssystem måste vara ordentligt ansluten till urladdningslinjer, som vanligtvis ligger längs ytterväggarna. Inredning dräneringsrör bör installeras enligt kod, och de bör anslutas till rätt urladdningsledningar. Vanliga problem som kan orsaka anslutna avlopp misslyckas inkluderar jord ovanför rören eller väggarna i källaren. När jord är över rören, blir röret klämt mellan de två, och sedan vatten kan inte rinna ut ur källaren.

Ibland finns det bara inget sätt att korrekt ansluta dräneringsrören till avloppen. I dessa fall kan en rörmokare ta bort rören och ersätta dem med nyare. Ett trasigt eller slitet dräneringssystem kan orsaka att vatten samlas runt utsidan av väggarna i källaren. Detta händer ofta när det inte finns tillräckliga väggar för dräneringssystemet att arbeta med. Vatten kommer att byggas upp bakom väggarna tills de inre dräneringsrören är så igensatta att vattnet inte kan rinna ut ur källargolvet.

Om dräneringsproblemet inte är fast, kommer de inre källaravloppen att backa upp i huvudbyggnaden. Detta kan orsaka stora skador på husgrunden, särskilt om det finns en källare. Det är viktigt att åtgärda dräneringsproblemen innan större problem uppstår med huvudbyggnaden. Att ständigt behöva ringa en rörmokare för att fixa en källarens avlopp kan vara mycket kostsamt.