Ventilation

Ventilation innebär luftutbyte i en byggnad. Syftet är att uppnå önskvärt inomhusklimat genom att transportera bort fukt, föroreningar och excesser av koldioxid och istället tillföra frisk luft. De föroreningar som man önskar avleda kommer från t.ex. matlagning, städning, dusch och tvätt men även radon och kemikalier från möbler och rengöringsmedel. En god ventilation är bra för en hälsosam inomhusluft och god trivsel, behöver du service kontakta Edoff Bygg och Vent i Linköping, Mjölby och Åtvidaberg.

Självdrag i gamla hus

Ventilation kan åstadkommas genom ett flertal metoder. Äldre hus använder sig ofta av självdrag. Detta bygger på en temperaturskillnad mellan inomhus- och utomhusluft, och blir mer effektivt ju större denna skillnad är. Gammal luft sugs ut via skorstenen och ny luft tas in via ventiler, vädringsfönster och brister i tätning runt exempelvis fönster. Detta är emellertid ett ineffektivt sätt och fungerar mycket dåligt under sommaren, då temperaturskillnaden mellan inomhus- och utomhusluft är lägre. Även om självdrag inte kräver extern energitillförsel i form av el leder den till höga uppvärmningskostnader då luften som tas in är kall om vintern. Det är dessutom en process som inte går att kontrollera. Då delar av processen bygger på tätningsbrister kan isolering leda till att självdraget slutar fungera.

Fläktdriven mekanisk ventilation

Nyare hus är utrustade med fläktdriven mekanisk ventilation. Luftförflyttningen mellan rummen styrs så att inte os från kök eller badrum går in i de andra rummen. Det finns olika slags mekanisk ventilation, benämnda F-, FT- respektive FTX-system. F står för frånluft och innebär att ventilationen ut ur huset drivs av fläktar, genom att skapa ett undertryck hos inomhusluften gentemot utomhusluften vilket regleras med en frånluftsventil.

Systemet är förhållandevis underhållskrävande men värmen i den utgående luften kan återvinnas via en värmepump. FT står från från- och tilluft – här styrs såväl inkommande som utgående luft av fläktar. Även detta system är underhållskrävande. FTX innebär frånluft, tilluft och värmeåtervinning. I detta system värms inkommande luft upp av värme från utgående luft. Detta ger en energibesparing på hela 50-80 % jämfört med F- och FT-systemen.