Förzinkning

Vad innebär förzinkning? Det är processen för att skydda järn- och ståldetaljer mot korrosion som fräter sönder materialet. Detaljerna beläggs med zink för att på ett billigt men effektivt sätt skydda järnet eller stålet. Ytan ges ett katodiskt skydd och zinken fungerar som en offeranod, vilket innebär att i de fall en spricka skulle uppstå så skyddas själva järn/stålet direkt av det tättliggande zinket. Olika metoder används för att förzinka detaljer. Vårgårda Kromverk är experter få många olika typer av förzinkning.

Varmförzinkning

Vid användning av metoden varmförzinkning, för att skydda järn- och stålmaterial, innebär det i grova drag att detaljerna doppas i ett flytande bad av zink. Själva skiktet av zink blir omkring 50 till 100 µm och ytan som behandlas ges en grövre struktur. Varmförzinkning används framför allt för att skydda material från att rosta utomhus.

Elektrolytisk förzinkning

Den här metoden innebär att ytan beläggs med zink via elektrolytisk väg. Direkt efter att ytan behandlats så kromateras den för att i sin tur skydda den belagda zinken. Skiktet blir cirka 5 till 25 µm och slutresultatet på ytan får lätta nyanser i blå eller gul (beroende på kromatisering -eller passiveringstyp) med en väldigt blank hinna. Framför allt används metoden som grund vid lackering av material och det kan vara så väl i inomhus- som utomhusmiljö.

Sprutförzinkning

Den tredje metoden för förzinkning innebär att zink sprutas i flytande form direkt på detaljerna i järn eller rost. Materialet måste värmas upp innan zinket fördelas på detaljerna. Just den här typen av förzinkningsmetod används vid större konstruktioner och även som en grund vid lackering.